Webové aplikace

Open Source aplikace:

Web – Wordpess

E-learning – Moodle

Dotazníkové šetření – LimeSurvey

Fakturace –  FusionInvoice

Request tracker – osTicket

Management ICT – GLPI

Tvorba aplikací

Nehodí se open source řešení pro Váš projekt? Potřebujete vytvořit vlastní webou aplikaci? I s tím Vám pomůžeme. Tvoříme aplikace v jazyce PHP za pomocí frameworku nette.